Bij S.V. Willem Tell kunnen de volgende disciplines worden beoefend

 

Luchtgeweer en luchtpistool

Luchtgeweren en luchtpistolen zijn wapens die zijn ingericht voor het verschieten van loden projectielen met een diameter van 4,5 mm door middel van samengeperste lucht of CO2. De lucht of CO2 komt vrij bij het afgeven van het schot en verlaat het wapen met hoge snelheid via de loop. De kogel krijgt daarmee een aanvangssnelheid tot ongeveer 180 m/s. Het schieten met luchtwapens is een discipline die wordt geschoten over een afstand van 10 meter. Tijdens de Olympische Spelen en bij internationale wedstrijden wordt alleen staand geschoten. Bij de KNSA wordt ook in geknielde en liggende houding geschoten.

 

Klein kaliber geweer

Klein kaliber geweren zijn enkel schots wapens die zijn ingericht voor het schieten van munitie van het kaliber .22 inch. De internationale en Olympische wedstrijden worden geschoten op buitenbanen over een afstand van 50 meter. Verder zijn er wedstrijden over drie houdingen, waarbij drie maal 40 schoten worden gedaan in de volgorde liggend, staand en knielend. Op nationaal niveau worden deze wedstrijden ook verschoten op 50 meter binnenbanen en 12 meter banen.

 

Klein kaliber karabijn

Het schieten met klein kaliber karabijn is een andere vorm van het schieten met klein kaliber geweer. Klein kaliber karabijnen zijn eenvoudige enkel- of meer schots geweren met een kaliber van .22 inch of 5,6 mm Flobert. Op nationaal niveau worden met deze wapens wedstrijden verschoten op 12 meter afstand over 60 schoten in liggende, knielende of staande houding of in een combinatie van deze houdingen.

 

Klein kaliber pistool

Deze discipline wordt verschoten met een klein kaliber pistool of revolver (kaliber .22 inch). De discipline is afgeleid van de discipline Meester scherpschutter licht kaliber. Het verschil met Meester scherpschutter is dat de wedstrijd wordt verschoten op binnenbanen over een afstand van 10 meter. Een wedstrijd bestaat daarbij uit 40 schoten.

 

Meester scherpschutter

Deze discipline is afgeleid van de internationale discipline Sportpistool. Bij Sportpistool wordt een deel van de wedstrijd op een vaste schijf verschoten en een deel op een schijf die steeds enkele seconden zichtbaar is. Omdat bij de meeste Nederlandse verenigingen geen mogelijkheid is voor een dergelijke draaischijf, is op nationaal niveau de discipline meester scherpschutter ingevoerd. Deze discipline bestaat zowel voor kaliber .22 inch (meester scherpschutter licht) als voor kalibers tussen de .30 en .38 inch (meester scherpschutter zwaar).

 

Deelname aan deze discipline is toegestaan voor ieder meer schots pistool of revolver. De wedstrijden worden verschoten over een afstand van 25 meter, waarbij de schutter 40 schoten afvuurt.

 

Vrij pistool

Dit is de oudste pistooldiscipline op de Olympische Spelen. Hoewel elk type pistool of revolver van het kaliber .22 inch hiervoor kan worden gebruikt, wordt deze discipline meestal verschoten met speciale een schots pistolen. Ook wanneer met een normaal pistool of revolver aan een dergelijke wedstrijd wordt meegedaan, mag telkens slechts een patroon in het wapen worden gebracht. De wedstrijden in deze discipline worden verschoten over een afstand van 50 meter in staande houding.

 

Groot kaliber geweer

Deze discipline wordt verschoten met een standaard groot kaliber geweer. Dit zijn enkelschots geweren met een kaliber van maximaal .323 inch. Bij de enkel schots grendel geweren moet na ieder schot de grendel worden geopend en de huls worden verwijderd, waarna een nieuwe patroon in het wapen kan worden gelegd en de grendel weer wordt gesloten. De wedstrijd met het standaard geweer wordt geschoten over 300 meter in drie houdingen: eerst liggend, dan staand en ten slotte knielend, waarbij per houding 20 schoten worden gedaan. Bij gebrek aan 300 meter banen wordt deze discipline in Nederland ook geschoten op 100 meter banen. Daarnaast zijn er voor de 100 meter baan nog de disciplines knielend of liggend (beide 30 schoten).

 

Militair geweer

Deze discipline is toegestaan met ieder semi-automatisch wapen of gasdruk repeteergeweer dat in gebruik is (geweest) bij een erkende of erkend geweest zijnde natie. Semi-automatische wapens zijn wapens die na het overhalen van de trekker zelf de lege huls uitwerpen, een nieuwe patroon in het wapen brengen en het wapen opnieuw grendelen. De schutter moet echter eerst de trekker loslaten, voordat hij opnieuw een schot kan lossen. Het afvuren van salvo's is dus niet mogelijk. Bij een repeteergeweer wordt de lege huls uitgeworpen als de schutter de grendel opent. Bij het sluiten van de grendel wordt een nieuwe patroon uit het magazijn in het wapen ingevoerd. Alle wedstrijden in deze discipline worden verschoten over een afstand van 100 meter in een liggende of knielende houding.

 

Veteranen geweer

Dit is een discipline die is ingesteld voor groot kaliber geweren die in gebruik zijn (geweest) in het leger van een erkende of erkend geweest zijnde natie. Bij deze discipline zijn echter geen semi-automatische wapens of grendel geweren toegestaan zoals bij de discipline militair geweer, maar uitsluitend hand grendel geweren.


Net als bij militair geweer bestaan wedstrijden uit 30 schoten die knielend of liggend worden verschoten over een afstand van 100 meter.