Beëindigen lidmaatschap


Per 1 december 2011 is een wetswijziging van kracht geworden ten aanzien van lidmaatschappen en abonnementen, ook wel de "Wet van Dam" genoemd. Deze wet is bedoeld om consumenten te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten of diensten.

Voor verenigingen is een lichter regime van toepassing ten aanzien van deze wet. De wetgever heeft er rekening mee gehouden dat verenigingen voor hun inkomsten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van contributies van leden. Het per maand kunnen beëindigen van het lidmaatschap of het automatisch laten beëindigen van het lidmaatschap na de 'contractperiode' geeft dan te veel onzekerheden ten aanzien van de begroting van de vereniging.

Het lidmaatschap van Willem Tell wordt aangegaan per kalenderjaar. Het eerste jaar wordt de contributie geïnd naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar. Het beëindigen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Een opzegging is alleen geldig als deze door de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail is bevestigd.