Algemeen

 

De grond en gebouwen zijn volledig eigendom van de vereniging. Het onderhoud hieraan moet dus door onszelf worden gedaan. Van de leden wordt verwacht dat zij zich hiervoor inzetten. Tevens wordt van leden verwacht dat zij zich willen inspannen voor de vereniging als er wedstrijden of andere evenementen worden georganiseerd op de banen van Willem Tell.

 

Opvang nieuwe leden

 

Voor opvang van nieuwe leden (vanaf 18 jaar) wordt periodiek een introductiecursus georganiseerd. Deze cursus is verplicht voor alle nieuwe leden en bestaat uit acht bijeenkomsten.

 

De introductiecursus wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat. Het behalen van dit certificaat is een voorwaarde voor het lidmaatschap.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

 

Uiteraard beschikt Willem Tell over statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staan alle rechten en plichten vermeld die de leden en de vereniging naar elkaar hebben. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen voor leden, aspirant en belangstellenden ter inzage bij de vereniging.